Strategisch beleid

Strategisch beleid

De snel veranderende maatschappij vraagt voortdurend om innovatie en het hierop adequaat inspelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de digitalisering, aandacht voor talentontwikkeling en ook voor aansluiting op vervolgopleidingen. Onze primaire taak is en blijft ervoor te zorgen dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is waardoor het kind een resultaat met een “plus” kan behalen. Door haalbare strategische doelen te stellen en hierop te focussen willen we deze tot een succes maken.