Over ons

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire

De openbare scholen Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante vielen onder de verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Het OLB heeft in 2012 besloten de scholen te verzelfstandigen. Op 19 november 2012 is daarom in opdracht van het OLB, Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire (OOB) opgericht. Stichting OOB is sinds 1 februari 2013 verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs bij Kolegio Rayo di Solo en de Kolegio Strea Briante.

Stichting openbaar onderwijs Bonaire heeft haar missie als volgt samengevat: Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire biedt openbaar onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgplicht bieden we openbaar onderwijs vanuit het perspectief van het kind: talenten vergrotend en maximale kansen biedend.

De visie van Stichting openbaar onderwijs Bonaire is: Het openbaar onderwijs biedt leerlingen ruimte om te leren en zich te ontwikkelen ter voorbereiding op deelname in de pluriforme samenleving. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.

Kwalitatief hoogstaand onderwijs betekent werken vanuit de hierboven beschreven gemeenschappelijke visie en missie.

Stichting openbaar onderwijs Bonaire zorgt voor:

  • Onderwijs in voortdurende ontwikkeling;
  • Onderwijs dat bij de tijd is;
  • Onderwijs dat het beste uit iedere individuele leerling haalt;
  • Investeren in personeelsbeleid en goed werkgeverschap en daarbij vooral in de kwaliteit van het personeel;
  • Behoud van de eigenheid van scholen;
  • Een transparante en gerichte inzet van (financiële) middelen;
  • Kwaliteitsmonitoring en –bewaking