EOZ

EOZ

Het kan voorkomen dat een leerling met speciale onderwijsbehoeften, binnen de eigen school niet geboden kan worden waar hij of zij recht op heeft. “De Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) waarbij alle schoolbesturen zijn aangesloten, heeft tot taak ervoor te zorgen dat er voor ieder kind op ons eiland passend onderwijs is.In geval de leerling een specifieke onderwijsbehoefte of specifieke zorg nodig heeft, waarvoor onze scholen niet (voldoende) geëquipeerd zijn, wordt de leerling na intensief overleg met ouders, school en andere experts, via het Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire doorverwezen naar een school of instelling die wel in de benodigde onderwijsbehoefte of zorg kan voorzien.