Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten.

De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Behalve op de kwaliteit van het onderwijs houden zij ook toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door scholen en op hun financiën. Daarnaast rapporteert de Inspectie van het Onderwijs gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.
Voor meer informatie zie www.onderwijsinspectie.nl

Vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Dit team is ook belast met de taak van vertrouwensinspecteur in Caribisch Nederland.

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school ernstige problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • Psychisch en fysiek geweld
  • Discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen:

Gelet op het grote tijdsverschil tussen Caribisch Nederland en Nederland verdient het soms een voorkeur een e-mailbericht te zenden met het verzoek aan de vertrouwensinspecteur om terug te bellen: in dat geval is naam en telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent voldoende.

Het e-mailadres van de vertrouwensinspecteur is: CNvertrouwensinspect@owinsp.nl

  • Nederlandse tijd: 8.00 - 17.00 uur