UNI-VERSO

UNI·VERSO

Naast onze missie en visie hebben wij in samenwerking met Stichting Kuido Proshonal pa Mucha (SKPpM) een collectieve ambitie geformuleerd. Kinderopvang Arko Iris (onderdeel van SKPpM), Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante werken namelijk samen aan de weg voor een integraal kindcentrum UNI·VERSO. In april 2015 zijn we gestart met het traject UNI·VERSO. De medewerkers van de drie organisaties, maar ook de stakeholders zijn in dit proces betrokken en gezamenlijk hebben we onderstaande collectieve ambitie geformuleerd:

UNI·VERSO biedt een veilige plek voor alle kinderen die het kindcentrum bezoeken. Er is sprake van een open en transparante wijze van communicatie en samenwerking tussen alle partners. Er is een intensieve samenwerking tussen Krèsh Arko Iris, Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante en dit biedt vele kansen voor onze kinderen en medewerkers die we volledig willen benutten. Deze samenwerking is uniek te noemen!

Uitgangspunt is dat wij straks de gedeelde pedagogische visie blijven dragen met alle betrokkenen, daarom blijven we voortdurend in gesprek en onderhouden de dialoog: weten we wie we zijn, wat we doen en waarom (met welk doel)? Daarbij kunnen we elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en afspraken nakomen.