Strea Briante

Kolegio Strea Briante is een school dat specialisitisch onderwijs geeft aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als een leerling niet (meer) het onderwijs op de reguliere basisschool kan volgen, kan deze school de leerling laten testen en via het Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) een verwijzing krijgen naar Kolegio Strea Briante.

Kolegio Strea Briante werkt vanuit de kerndoelen van SLO-Tule voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.