Praktische zaken

Schooltijden

De school start dagelijks om 7.30 uur en eindigt om 12.30 uur. De klassen gaan om 7.15 uur open. De kinderen dienen direct naar hun klas te gaan als zij op school aankomen.

Wij verzoeken ouders, die hun kind naar school brengen, vriendelijk op tijd te komen zodat vóór schooltijd afscheid genomen kan worden en wij op tijd kunnen starten met de lessen.

Voor en na schooltijd is er surveillance buiten op het speelterrein (vanaf 7.00 uur in de

ochtend en ‘s middags tot 13.00 uur). Wij verzoeken u om uw kind uiterlijk om 13.00 uur op te halen.

Vakantierooster en studiedagen

Klik hier voor een overzicht van de vakantierooster en studiedagen

Het team

Op onze school werkt een team van mensen die zich inzetten voor het onderwijs aan onze kinderen. Ieder vanuit zijn of haar taak of functie. We hebben groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, remedial teacher, intern begeleider, sportleiders, interieurverzorgers, administratief personeel en een directeur. Verder zorgen wij voor extra ondersteuning waar nodig. Om zich te blijven ontwikkelen worden jaarlijks een aantal studiedagen georganiseerd, waar het personeel zich kan bijscholen op diverse onderwerpen.

Leerlinggegevens

Van ieder kind wordt bij inschrijving een dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken en toets- en rapportgegevens bewaard.
Wettelijk zijn wij verplicht van alle kinderen een groot aantal gegevens te verzamelen en een aantal jaren te bewaren.
Ouders kunnen, na afspraak met de intern begeleider, het dossier van hun kind inzien. De Intern begeleider kan dan één en ander verduidelijken.


Informatieavond/Oudergesprekken

Minimaal tweemaal per jaar worden de ouders door de klassenleerkracht uitgenodigd om te praten over de leervorderingen van hun kind.

Bij de zorggesprekken worden de ouders of voogden uitgenodigd. Mochten deze niet kunnen dan kunnen zij iemand anders op het gesprek laten komen. Maar deze dient een schriftelijke machtiging ondertekent door de ouders/voogden bij zich te hebben.

Eenmaal per schooljaar wordt een infoavond gegeven over het onderwijs in de betreffende groep. Hier wordt natuurlijk niet gesproken over individuele kinderen, maar wordt de algemene gang van zaken in een groep toegelicht.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Het onderwijs is gratis, u hoeft als ouder geen schoolgeld te betalen. Wel vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat om een bedrag van max. $30,- p.j.. U kunt het bedrag contant afrekenen op school (in één of meerdere termijnen) of u kunt deze overmaken op MCB rekeningnummer 407.040.02 t.n.v. Kolegio Rayo di Solo of op op MCB rekeningnummer 407.041.00 t.n.v. Kolegio Strea Briante, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep.

Wij zullen dit geld gebruiken voor activiteiten voor de leerlingen zoals: het aanschaffen van sporttenues voor de schoolsporten, het wassen van deze, het kopen van iets lekkers bij projectactiviteiten, etc.

Wij hopen dat u zich gemotiveerd voelt om deze bijdrage te leveren.

Schooluniform

De leerlingen komen naar school in het door de school voorgeschreven shirt Hieronder kan een normale donkerblauwe jeans (geen gaten) worden gedragen. Op de dagen dat de leerlingen gym hebben is er een verplichte gym uniform. Het bedrijf voor aanschaf van de shirts en gym kleding is: Mister & Miss Exclusive Bonaire.

Op de dagen dat de leerling kookles heeft moet de leerling een lange spijkerbroek (jeans) met dichte schoenen aantrekken, dit in verband met de hygiëne in de keuken. Ook wordt de verwacht dat de leerling kort geknipte en schone nagels heeft.