Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hoewel alle scholen streven naar goede contacten met alle ouders, kan het voorkomen dat u als ouder ernstig van mening verschilt met de leerkracht van uw kind of de schoolleiding. Het is dan goed te weten waar u met uw klacht terecht kunt.

Te volgen procedure bij klachten:

U gaat naar de leerkracht van uw kind en probeert met de leerkracht de kwestie uit te spreken en tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, of bij klachten over de schoolleiding, kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van de school. We proberen dan tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u uw klacht schriftelijk melden aan het bestuur. Dat doet een uitspraak, nadat alle partijen gehoord zijn. U kunt uw brief richten aan Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, t.a.v. Saby de Bies op email adres info@stichtingoob.com

Als u zich niet kunt vinden in de uitspraak van het bestuur kunt zich uiteindelijk wenden tot de Klachtencommissie Onderwijs BES.

De commissie bestaat nu uit de volgende personen:

1 Dhr. mr. Anthony Nicolaas (Bonaire) – anicolaas@nicolaaspartnerslaw.com

Dhr. Menno van der Velden (Saba) – menno@sabagov.nl

3 Dhr. Rene Reehuis (St. Eustatius) – rene.reehuis@gmail.com

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u de website van OCW in CN raadplegen via de volgende link of contact opnemen met mw. Maritsa Silberie via maritsa.silberie@rijksdienstcn.com

Wij hopen uiteraard van harte dat u nooit van deze regeling gebruik hoeft te maken.