Vacature

Lid Raad van Toezicht

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire (SOOB) is sinds 1 februari 2013 verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs op Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante op Bonaire. Kolegio Rayo di Solo is een school voor regulier onderwijs en biedt in een ononderbroken leerweg onderwijs aan leerlingen van 4-12 jaar. Kolegio Strea Briante is een school voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Sinds 1 januari 2011 vallen beide scholen onder de Wet voor Primair onderwijs BES. hier uw eigen inhoud in.

SOOB hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een Bestuurder(die samen met de directeuren van de twee scholen de directie vormt van SOOB) en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de stichting. Ook is de Raad van Toezicht de werkgever van de bestuurder en fungeert de raad voor hem als klankbord. Bij de vervulling van haar taak, richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

Wegens het statutaire aftreden van een lid is de Raad van Toezicht op zoek naar

Lid Raad van Toezicht (m/v)

Met het profiel ‘financieel/economisch’

Van het nieuw lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij in staat is om:

  • Afstand en betrokkenheid te combineren;
  • Hoofdlijnen te bewaken en te werken met globale informatie;
  • Toezicht houden te combineren met klankborden en stimuleren;
  • Het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
  • Ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen.

De kandidaat dient te beschikken over een financiële achtergrond op HBO werk- en denkniveau, zoals in de accountancy of als financieel controller. U heeft ervaring met financieringsvraagstukken in het publieke domein. Aanvullende ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie wordt op prijs gesteld. U bent woonachtig op Bonaire. 

Leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

Voor nadere informatie over SOOB verwijzen we naar de website www.stichtingoob.com Informatie over de positie kan worden ingewonnen bij de heer Jurrian Burgers, voorzitter van de raad van Toezicht, tel. 00599-7001485 of bij de bestuurder, de heer Hajo Renkema, tel.00599- 7864564. 

Uw sollicitatie dient u uiterlijk 15 januari 2024 te richten aan de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire t.a.v. de voorzitter, dhr. Jurrian Burgers, via e-mail op info@stichtingoob.com

Solliciteren

CV / Motivatie
Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Andere vacatures

Geen resultaten gevonden