Raad van Toezicht

De organisatiestructuur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is opgesteld aan de hand van het Raad van Toezicht model. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen inzake degelijk onderwijsbestuur: evenwicht tussen verticale (ouders en belanghebbenden) en horizontale verantwoording (bijvoorbeeld inspectie) en een functiescheiding bestuur en intern/extern toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:
Voorzitter: Dhr. B.R. (Rolly) Pourier
Secretaris: Mevr. M.M.A. (Marga) van Lieshout
Penningmeester: Mevr. G.S. (Genara) Timp-Silberie
Lid: Mevr. S.E. (Sheloutska) Martinus-Francees
Lid: Mevr. R.D.R. (Rugymia) Tweed

 

Vergaderingen 2019:
Dinsdag 22 januari 2019
Dinsdag 16 april 2019
Dinsdag 2 juli 2019
Dinsdag 15 oktober 2019
Dinsdag 10 december 2019

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria