Raad van Toezicht

De organisatiestructuur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is opgesteld aan de hand van het Raad van Toezicht model. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen inzake degelijk onderwijsbestuur: evenwicht tussen verticale (ouders en belanghebbenden) en horizontale verantwoording (bijvoorbeeld inspectie) en een functiescheiding bestuur en intern/extern toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:
Voorzitter: Dhr. B.R. (Rolly) Pourier
Secretaris: Mevr. M.M.A. (Marga) van Lieshout
Penningmeester: Mevr. G.S. (Genara) Timp-Silberie
Lid: Mevr. S.E. (Sheloutska) Martinus-Francees
Lid: Mevr. H.S. (Henri√ętte) Kuipers

 

Vergaderingen 2018:
Dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag 24 april 2018
Dinsdag 12 juni 2018
Dinsdag 21 augustus 2018
Dinsdag 23 oktober 2018
Dinsdag 11 december 2018

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria