Raad van Toezicht

De organisatiestructuur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is opgesteld aan de hand van het Raad van Toezicht model. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen inzake degelijk onderwijsbestuur: evenwicht tussen verticale (ouders en belanghebbenden) en horizontale verantwoording (bijvoorbeeld inspectie) en een functiescheiding bestuur en intern/extern toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:
Voorzitter: Dhr. B.R. (Rolly) Pourier
Secretaris: Mevr. M.M.A. (Marga) van Lieshout
Penningmeester: Mevr. G.S. (Genara) Timp-Silberie
Lid: Mevr. S.E. (Sheloutska) Martinus-Francees
Lid: Dhr. J.H. (Jurrian) Burgers

 

Vergaderingen 2021:
Dinsdag 26 januari 2021
Dinsdag 20 april 2021
Dinsdag 6 juli 2021
Dinsdag 19 oktober 2021
Dinsdag 7 december 2021

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria