Raad van Toezicht

De organisatiestructuur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is opgesteld aan de hand van het Raad van Toezicht model. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen inzake degelijk onderwijsbestuur: evenwicht tussen verticale (ouders en belanghebbenden) en horizontale verantwoording (bijvoorbeeld inspectie) en een functiescheiding bestuur en intern/extern toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:
Voorzitter: Dhr. J.H. (Jurrian) Burgers
Secretaris: Mw. S.E. (Sheloutska) Martinus-Francees
Penningmeester: Mw. G.S. (Genara) Timp-Silberie
Lid: Mw. D.M.L. (Désiré) Eliza – Manuel
Lid: Mw. G.J. (Charlotte) Verpaalen

 

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria