Algemeen directeur

De stichting wordt bestuurd door een algemeen directeur die het College van Bestuur vormt onder toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie en het beleid.

Algemeen directeur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is:

Mevr. S.J.C.F.M. (Saby) de Bies

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria