Missie en Visie

Missie

Kolegio Strea Briante ziet ieder kind als uniek! Wij willen een school zijn die onderwijs op maat geeft in een veilige, gestructureerde leer- en leefomgeving, waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen zodat het in de hedendaagse samenleving kan functioneren.

Visie

De school begeleidt de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het team van de school ondersteunt en leidt waar nodig kinderen in de juiste richting. Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden en de onderwijsbehoefte die de leerling heeft en sluiten hier zo goed mogelijk op aan. Bovenstaande vraagt om een leeromgeving waarin de leerlingen zich veilig kunnen voelen. In zo’n leeromgeving zijn, duidelijkheid en voorspelbaarheid, zowel in ruimte, tijd en activiteit, als in begeleidingsstijl, de meeste elementaire voorwaarden.

Het doorgeven van normen en waarden, relatie, competentie en autonomie zijn voor ons handelen kernbegrippen.

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria