Geschiedenis

Kolegio Strea Briante is in 1971 opgericht met de naam Watapanaschool. In 1974 is Kolegio Strea Briante operationeel geworden als school. Van 1974 tot 1976 bestond de school uit twee klassen. In 1977 kwam er nog een groep bij. In 1979 werd het aantal groepen van de Watapanschool uitgebreid van 3 naar 4. In 1989 werd verder uitgebreid met een ZMLK-groep.

De school was destijds gesitueerd in Rincon – Zuid. Rincon is de oudste wijk van Bonaire op 15 minuten rijafstand van Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire. In deze wijk is er een basisschool, een kinderopvang en een opvang voor gehandicaptenzorg. In januari 2016 zijn we naar Playa verhuisd om precies te zijn in Antriol Pariba naast Kolegio Rayo di Solo.

Kolegio Strea Briante is een school dat specialisitisch onderwijs geeft aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als een leerling niet (meer) het onderwijs op de reguliere basisschool kan volgen, kan deze school de leerling laten testen en via het Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) een verwijzing krijgen naar Kolegio Strea Briante.

Met ingang van 1 augustus 2015 is de naam Watapanaschool gewijzigd in Kolegio Strea Briante. De naamswijziging is doorgevoerd omdat wij in samenwerking met het kinderdagverblijf Arko Iris en Kolegio Rayo di Solo (voorheen Kolegio Reina Beatrix) samenwerken aan een integraal kindcentrum UNIˑVERSO. De drie instellingen zijn in 2016 allen gehuisvest op hetzelfde terrein wat een scala van mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria