De onderwijskundige visie

We willen een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat creëren, waarin de leerlingen zoveel mogelijk leren zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces.

Dit bereiken we door planmatig werken en afstemming van het onderwijsaanbod op behoeften van de groep en van de individuele leerling met behulp van een adequaat leerlingvolgsysteem, groepsplannen en individuele handelingsplannen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk gebruik maken van externe expertise om onze leerlingen optimaal te kunnen helpen.

De school stelt zich tot doel om ook de ouders te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen.

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria