Missie en Visie

Missie

De vorming die wij aan de kinderen willen geven is dat het kind een persoon wordt die op beide benen weet te staan, met een groot patriottisme en uit weet te komen voor zichzelf, zijn familie, zijn gemeenschap en land, op alle terreinen en allerlei gebieden van het leven. Verankerd op een basis van duurzaamheid, ondersteund door de pilaar van geloofwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en respect, die gekroond wordt met vertrouwen.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo optimaal mogelijk kunnen participeren in het culturele, maatschappelijk en economisch leven. Eigenschappen als assertiviteit, flexibiliteit, verantwoordelijkheid kunnen dragen, dienstbaar kunnen zijn en zelfstandigheid, kunnen hiertoe bijdragen. Wij leggen het accent op de totale persoonlijke ontwikkeling, namelijk ziel, lichaam en geest, van de kinderen. Daarvoor bieden wij een breed aanbod aan inhouden en werkvormen. De kinderen leren hierin eigen keuzes te maken, omdat wij menen dat kinderen dan het beste kunnen leren. De inhouden zijn zo veel mogelijk gerelateerd aan het echte leven: wij staan voor levensecht onderwijs, leren in de context.

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria