Geschiedenis

Onze school sinds 1848 als een landsschool opgericht.

Op 16 mei 1939 kreeg deze landsschool de naam Prinses Beatrixschool, een openbare school. Er waren 16 leerlingen toen ingeschreven. In september 1951 werd de Prinses Beatrixschool ondergebracht in de voormalige kazerne van Bonaire. Er was ook een kleuterschool aan verbonden. In 1974 is de reguliere school verhuisd naar het nieuwe gebouw in Amboina. De school had toen 10 lokalen. De kleuterschool bleef in het oude gebouw. Per augustus 1980 kwamen er 2 nieuwe klassen bij. Er was eerst 1 kleuterklas en daarna kwamen er 2 kleuterklassen bij met meer dan 40 leerlingen. In 1998 is de kleuterschool gegroeid tot 6 klassen. In 2002 zijn de kleuterschool en de basisschool samengevoegd tot een school voor Funderend Onderwijs verdeeld in 2 cycli. De eerste cyclus bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en de tweede cyclus uit de groepen 5 t/m 8.

Er werd in 2007 een multifunctionele ruimte gebouwd die een scala van mogelijkheden biedt.

In 2014 heeft Kolegio Reina Beatrix haar 75ste verjaardag gevierd.

Met ingang van 1 augustus 2015 is de naam Kolegio Reina Beatrix gewijzigd in Kolegio Rayo di Solo. De naamswijziging is doorgevoerd omdat wij in samenwerking met het kinderdagverblijf Arko Iris en Kolegio Strea Briante (voorheen Watapanaschool) samenwerken aan een integraal kindcentrum UNI-VERSO. De drie instellingen zijn in 2016 allen gehuisvest op hetzelfde terrein wat een scal van mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Nos ta un famia - Ban p'e ku alegria